ทีมงานได้รับข้อมูลการลงทะเบียน device สำหรับการรอคิวการดาวน์โหลดตัวเกมเรียบร้อยแล้ว กรุณา เข้าตรวจสอบอีก ใน 8 ชม หรือ หลัง 12.00 ของ ทุกวันfail